Współprca

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w Naszym Hotelu

zapraszamy do wysłania CV wraz z listem motywacyjnym na adres

tomasz.pudlo@orientpalace.pl